OMV | kapvergunning - De Blokskens 3

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Mathias Aubry
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van vier naaldbomen
locatie: De Blokskens 3
beslist op: 01/02/2021
bekendmaking loopt van: 04/02/2021 -04/03/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021005930
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.