OMV | kapvergunning - De Bergen 34

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Herman Genyn
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één eik
locatie: De Bergen 34
beslist op: 15/03/2021
bekendmaking loopt van: 18/03/2021 -18/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021043095
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.