OMV | kapvergunning - Cyriel Verschaevelaan 4

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Hendricus Goedhart
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van 2 esdoorns
locatie: Cyriel Verschaevelaan 4
beslist op: 01/03/2021
bekendmaking loopt van: 12/03/2021 - 12/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021021306
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.