OMV | kapvergunning - Bremlaan 24

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Diane Geleyn
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van twee coniferen
locatie: Bremlaan 24
beslist op: 25/10/2021
bekendmaking loopt van: 04/11/2021 - 04/12/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021162508
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.