OMV | kapvergunning - Berkenlaan 26, Berkenlaan 28

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: De Voorkempen
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van vijf populieren en één lijsterbes
locatie: Berkenlaan 26, Berkenlaan 28
beslist op: 9/14/2020
bekendmaking loopt van: 25/09/2020 -25/10/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020118484
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.