OMV | kapvergunning - Berkemei 28

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Rudi van Overveld
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: vellen van één sierappelboom
locatie: Berkemei 28
beslist op: 9/28/2020
bekendmaking loopt van: 07/10/20 - 07/11/20
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020121495
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.