OMV | kapvergunning - Azalealaan 37

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Vandenberghen Evelien
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: vellen van één spar
locatie: Azalealaan 37
beslist op: 30/03/2020
bekendmaking loopt van: 02/04/2020 – 01/06/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020038408
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.