OMV | kapvergunning - Antwerpsedreef 218

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Frank Rouwens
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van één meta-sequoia of watercypres
locatie: Antwerpsedreef 218
beslist op: 01/02/2021
bekendmaking loopt van: 04/02/2021 -04/03/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021011591
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.