OMV | kapvergunning - Abdijlaan 12

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Lodewijk Schryvers

toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het vellen van een Amerikaanse eik
locatie: Abdijlaan 12
beslist op: 7/27/2020
bekendmaking loopt van: 30/07/2020 - 30/08/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020095386
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.