OMV | kantoorruimte - Kwikaard 132

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Mertens Interieur schrijnwerk
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het aanbouwen van een kantoorruimte bij een bedrijfsgebouw
locatie: Kwikaard 132
beslist op: 08/11/2021
bekendmaking loopt van: 18/11/2021-18/12/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021139563
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.