OMV | kantoor en 4 appartementen - Dorp 18, Dorp 20

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: B&S Totaalconcept
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het bouwen van een kantoor met zaakgebonden publiciteit, 4 appartementen en 4 garageboxen na sloping van een kantoor, een ééngezinswoning en vrijstaande garages
locatie: Dorp 18, Dorp 20
beslist op: 8/31/2020
bekendmaking loopt van: 04/09/2020 - 04/10/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020038222
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.