OMV | isoleren en afwerking gevels - Draverslaan 19

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Robin Keller
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het isoleren van de gevels van de woning en afwerking met spuitkurk
locatie: Draverslaan 19
beslist op: 15/03/2021
bekendmaking loopt van: 18/03/2021 -18/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021035899
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.