OMV | hoogspanningscabine + transformator - Emiel Vermeulenstraat 2A

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Fluvius System Operator
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het bouwen van een hoogspanningscabine en exploitatie van een ingedeelde inrichting Klasse 3 (transformator)
locatie: Emiel Vermeulenstraat 2A
beslist op: 9/28/2020
bekendmaking loopt van: 07/10/20 - 07/11/20
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020101657
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.