OMV | gedeeltelijke vergunning kapvergunning - Schalmeidreef 2

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Jimmy Ronie De Jonghe
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: vergunning voor het vellen van één den - weigering voor het vellen van één linde, één berk en twee inlandse eiken
locatie: Schalmeidreef 2
beslist op: 11/01/2021
bekendmaking loopt van: 14/01/2021 - 14/02/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020177821
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.