OMV | gargage/herstelwerkplaats - Medelaar 116

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: garage Delta
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het hernieuwen van de vergunning voor het uitbaten van een garage/herstelwerkplaats voor voertuigen
locatie: Medelaar 116
beslist op: 9/14/2020
bekendmaking loopt van: 25/09/2020 -25/10/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020052236
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.