OMV | garage - Wandelweg 46

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Ken Sa Ferreira Da Silva
toelichting: aanvraag omgevingsproject 2019 (VP)
onderwerp: de afbraak van de bestaande garage en het bouwen van een nieuwe garage/tuinberging aan de woning.
locatie: Wandelweg 46
beslist op: 6/29/2020
bekendmaking loopt van: 14/7/2020 - 14/8/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020079346
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.