OMV | eengezinswoning - Ruiterslaan 12

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Gert Donath en Joëlle Carrière
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning
locatie: Ruiterslaan 12
beslist op: 28/12/2020
bekendmaking loopt van: 05/01/2021 - 05/02/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020170082

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.