OMV | eengezinswoning - Epicialaan 35

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Frank Dielis
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met tuinberging en de exploitaite van een tijdelijke bronbemaling
locatie: Epicialaan 35
beslist op: 22/03/2021
bekendmaking loopt van: 25/03/2021 - 25/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021037156
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.