OMV | dempen - Eikenlaan 56

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Frederik Van den Langenbergh
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het dempen van een vijver
locatie: Eikenlaan 56
beslist op: 10/12/2020
bekendmaking loopt van: 15/10/2020 - 15/11/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020103285
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.