OMV | dakkapellen - Schriekbos 38

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Pieter Van Aelst
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het plaatsen van twee dakkapellen in de voorgevel van de woning
locatie: Schriekbos 38
beslist op: 08/11/2021
bekendmaking loopt van: 18/11/2021-18/12/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021164222
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.