OMV | carport/tuinberging - Graffendonk 21

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Janssen – Mergits
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het bouwen van een carport/tuinberging
locatie: Graffendonk 21
beslist op:  30/03/2020
bekendmaking loopt van: 02/04/2020 – 01/06/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020021591
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.