OMV | carport - Zandstraat 78B

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Jimmy Arts

toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het bouwen van een carport
locatie: Zandstraat 78B
beslist op: 7/27/2020
bekendmaking loopt van: 30/07/2020 - 30/08/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020089155
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.