OMV | carport - Langebaan 21

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Roman Alfons Hoebrechts
toelichting: aanvraag omgevingsproject 
onderwerp: het bouwen van een carport
locatie: Langebaan 21
beslist op:  27/04/2020
bekendmaking loopt van:  29/04/2020-29/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020023602
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.