OMV | carport en tuinberging - Hertendreef 2

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Gert Bresseleers en Miek Strubbe
toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: het bouwen van een carport met tuinberging
locatie: Hertendreef 2
beslist op: 21/12/2020
bekendmaking loopt van: 30/12/2020-30/01/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020169025
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.