OMV | buitenbar - Bethaniënlei 84

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: K.Antonia FC
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: het aanbouwen van een buitenbar aan de kantine
locatie: Bethaniënlei 84
beslist op: 8/24/2020
bekendmaking loopt van: 26/08/2020 - 26/09/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020107980
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.