OMV | bronbemaling - Zoerselhoek 43

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Hans Martens
toelichting: melding omgevingsproject - milieu
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor het bouwen van een woning
locatie: Zoerselhoek 43
beslist op: 08/11/2021
bekendmaking loopt van: 18/11/2021-18/12/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021167180
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.