OMV | bronbemaling - Zoerselhoek 34

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Linda Van Puymbroeck
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen
onderwerp: tijdelijke bronbemaling voor het herstellen van een vergund zwembad
locatie: Zoerselhoek 34
beslist op:  27/04/2020
bekendmaking loopt van:  30/04/2020-30/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020050147
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.