OMV | bronbemaling - Wandelweg 114

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Keysers Kurt
toelichting: melding exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: tijdelijke bronbemaling ikv bouwwerken
locatie: Wandelweg 114
beslist op: 30/03/2020
bekendmaking loopt van: 02/04/2020 – 01/06/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020027995
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.