OMV | bronbemaling - Violetlaan 45

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Thérèse Elisabeth Sermon
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor het aanleggen van een zwembad
locatie: Violetlaan 45
beslist op: 01/02/2021
bekendmaking loopt van: 04/02/2021 -04/03/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021007860
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.