OMV | bronbemaling - Uilendreef 14

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Kim Vervoort
toelichting: melding omgevingsproject
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor het bouwen van een woning
locatie: Uilendreef 14
beslist op: 25/10/2021
bekendmaking loopt van: 04/11/2021 - 04/12/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021160090
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.