OMV | bronbemaling - Ten Boslaan 11

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Marc De Beuckeleer
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor de aanleg van een zwembad
locatie: Ten Boslaan 11
beslist op: 01/02/2021
bekendmaking loopt van: 04/02/2021 -04/03/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021004849
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.