OMV | bronbemaling - St.-Antoniusbaan 207

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Maarten Casters
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen
onderwerp: droogzuiging voor de aanbouw aan een bestaande woning
locatie: St. Antoniusbaan 207
beslist op:  20/04/2020
bekendmaking loopt van:  29/04/2020-29/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020046708
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.