OMV | bronbemaling - Spechtendreef 9

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Luc Van Gastel
toelichting: melding omgevingsproject - Milieu
onderwerp: het verlengen van een tijdelijke bronbemaling voor het bouwen van een woning
locatie: Spechtendreef 9
beslist op: 25/10/2021
bekendmaking loopt van: 04/11/2021 - 04/12/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021160989
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.