OMV | bronbemaling - Rodendijk- Zandstraat

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: IGM
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor nutswerken op openbaar domein
locatie: Rodendijk- Zandstraat
beslist op: 15/03/2021
bekendmaking loopt van: 18/03/2021 -18/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021042794
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.