OMV | bronbemaling - Risschotlei 2

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: RED Bison
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling ikv bouwwerken
locatie: Risschotlei 2
beslist op: 08/02/2021
bekendmaking loopt van: 12/02/2021 - 12/03/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021010885
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.