OMV | bronbemaling - Raymond Delbekestraat 207

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Veronique Cantryn
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen
onderwerp: droogzuiging voor het bouwen van een eengezinswoning
locatie: Raymond Delbekestraat 207
beslist op:  20/04/2020
bekendmaking loopt van:  29/04/2020-29/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020046623
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.