OMV | bronbemaling - Olmenlei 82

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Mitchell Bastiaens
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen
onderwerp: droogzuiging voor het plaatsen van een zwembad
locatie: Olmenlei 82
beslist op:  20/04/2020
bekendmaking loopt van:  30/04/2020-30/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020047361
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.