OMV | bronbemaling - Langebaan 91

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Emmaüs
toelichting: Aanvraag omgevingsproject
onderwerp: tijdelijke bronbemaling in het kader van bouwwerken.
locatie: Langebaan 91
beslist op: 7/27/2020
bekendmaking loopt van: 30/07/2020 - 30/08/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020069425
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.