OMV | bronbemaling - Krekelenberg 12

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Danielle De Bruyn
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen
onderwerp: Tijdelijke bronbemaling in het kader van bouwwerken
locatie: Krekelenberg 12
beslist op:  27/04/2020
bekendmaking loopt van:  30/04/2020-30/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020047624
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.