OMV | bronbemaling - Kievitheide 71

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Arkana
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling in het kader van bouwwerken
locatie: Kievitheide 71
beslist op: 22/03/2021
bekendmaking loopt van: 25/03/2021 - 25/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021040124
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.