OMV | bronbemaling - Kasteeldreef 16

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Michael Sterckx
toelichting: melding omgevingsproject - Milieu
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor het herstellen van een zwembad
locatie: Kasteeldreef 16
beslist op: 25/10/2021
bekendmaking loopt van: 04/11/2021 - 04/12/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021163233
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.