OMV | bronbemaling - Jozef Cornelissenslaan 21

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: BOUWBEDRIJF IVO FRANS
toelichting: Melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: het plaatsen van een tijdelijke bronbemaling voorhet plaatsen van putten
locatie: Jozef Cornelissenslaan 21
beslist op: 7/13/2020
bekendmaking loopt van: 17/07/2020 -17/08/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020085321
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.