OMV | bronbemaling - Jacobslaan 105

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Jan Verbergt
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor het bouwen van een tuinberging met kelder
locatie: Jacobslaan 105
beslist op: 9/14/2020
bekendmaking loopt van: 25/09/2020 -25/10/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020112940
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.