OMV | bronbemaling - Jachthoornlaan 20

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Wim Van Doren
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemalig voor het bouwen van een woning
locatie: Jachthoornlaan 20
beslist op: 15/03/2021
bekendmaking loopt van: 18/03/2021 -18/04/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021038562
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.