OMV | bronbemaling - Jachthoornlaan 12

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Nina Hermans
toelichting: aanvraag omgevingsproject
onderwerp: de aanleg van een zwemvijver en exploitatie van een tijdelijke grondbemaling
locatie: Jachthoornlaan 12
beslist op: 01/02/2021
bekendmaking loopt van: 04/02/2021 -04/03/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021004910
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.