OMV | bronbemaling - Hooidonkeinde 11

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Bruno Mertens
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen
onderwerp: plaatsen van een bovengrondse propaangastank van 1.600 liter waterinhoud
locatie: Hooidonkeinde 11
beslist op:  27/04/2020
bekendmaking loopt van:  30/04/2020-30/05/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020043970
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.