OMV | bronbemaling - Heideweg 57

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Jos Konings
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een regenwaterput
locatie: Heideweg 57
beslist op: 30/08/2021
bekendmaking loopt van: 01/09/2021 - 01/10/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021130613
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.