OMV | bronbemaling - Handelslei 157

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Arno Geerts
toelichting: melding omgevingsproject - Milieu
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor een werfput voor de bouw van een kelder
locatie: Handelslei 157
beslist op: 25/10/2021
bekendmaking loopt van: 04/11/2021 - 04/12/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021163686
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.