OMV | bronbemaling - Halle-Dorp 140

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Christiaansen Patrick
toelichting: melding exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: tijdelijke bronbemaling ikv bouwwerken
locatie: Halle-Dorp 140
beslist op: 06/04/2020
bekendmaking loopt van: 09/04/2020 – 08/06/2020
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2020014487
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.