OMV | bronbemaling - Goudveld 2

goedgekeurde omgevingsvergunning

aanvrager: Gregor Collet
toelichting: melding stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde inrichting of activiteit
onderwerp: een tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van een zwembad
locatie: Goudveld 2
beslist op: 06/09/2021
bekendmaking loopt van: 13/09/2021 -13/10/2021
vergunningsverlenende overheid: gemeente Zoersel
projectnummer: OMV_2021133546
 

U kunt tijdens de inzageperiode online een beroepschrift indienen via het Omgevingsloket.